SE

VÄLJ DITT LAND

Frankrike

Tyskland

Förenade kungariket

Italien

Nederländerna

Sverige

Spanien

Finland

Belgien

Schweiz

Rép. Tchèque

Danmark

Österrike

Norge

Portugal

Irland

Slovakian tasavalta

Polen

Nouvelle-Zélande

CHOISISSEZ VOTRE LANGUE

Français

Néerlandais

Français

Deutsche

Italiano

Rapido Husbilar
En erkänt god kvalitet

EN ERKÄNT GOD KVALITET

Eftersom vi vet att våra kunders belåtenhet först och främst beror på vår högkvalitativa konstruktion påminner vi ständigt våra team om RAPIDOs kvalitetsstandarder.

PRODUKTER SOM STUDERATS PÅ NÄRA HÅLL

Före själva produktutvecklingsfasen gör RAPIDO olika tester för att vidareutveckla sina fordon.

TEST PÅ BANOR

När RAPIDO utvecklat något specifikt görs tester på bana i syfte att utvärdera hållbarheten innan fordonet marknadsförs. Alla tester är mycket påfrestande för husbilen: hjulspår, farthinder, ojämn och skadad vägbana ... Körsträckan multipliceras sedan på ett sätt som gör det möjligt att hitta ett slitage som motsvarar en körsträcka på mer än 100 000 kilometer.

KYLRUMSTESTER

Tester utförs i ett kylrum med värmegivare, vilket ger RAPIDO möjlighet att mäta värmeförlusterna. De tekniska lösningarna har stor framgång hos våra nordiska kunder och alla anhängare av vintersport.

LÅNGVÄGA RESOR

RAPIDO samarbetar med olika evenemang såsom Europa runt i husbil eller Laval Virtuel eller turen Paris-Peking-Istanbul. Det gör att RAPIDO kan få en direkt återkoppling på produkternas hållbarhet efter tusentals kilometers körning och ger ytterligare information till de tester som vanligtvis utförs.

FORTSATT HÖGA KVALITETSKRAV

När ett chassi har tagits emot identifieras det och ett uppföljningskort åtföljer fordonet. På så sätt säkerställer RAPIDO en spårbarhet av fordonet under hela produktionen.

STÄNDIGA KONTROLLER

En visuell inspektion utförs av operatörerna under hela monteringsfasen. Dessa observationer analyseras i slutet av produktionslinan och korrigeringar görs när det bedöms nödvändigt.

Alla identifierade framsteg studeras därmed noga för att tillämpas på samtliga berörda fordon.

SYSTEMATISKA TESTER

När fordonet kommer till linans slut, utförs fler än 100 funktionella och visuella tester av en särskild kvalitetskontrollant. När en testdetalj inte uppfyller våra krav, tas det in för korrigering.

SLUMPMÄSSIGA TESTER

Slumpmässigt utvalda fordon på linan kontrolleras extra noggrant av ett engagerat team. Dessutom får varje anställd delta i en sådan granskning en gång om året.

TÄTHET SOM ÄR PERFEKT

Varje fordon som lämnar produktionen förs in i en tunnel med sprinklersystem för täthetskontroll. Alla våra fordon har en garanti för tätheten på 5 år.

TEST PÅ BANOR

När fordonen väl lämnat banan testas några av dem även ute på vägarna. Detta identifierar potentiella effekter, som endast är detekterbara när fordonet körs (buller, fordonets beteende ...).