SE

VÄLJ DITT LAND

Frankrike

Tyskland

Förenade kungariket

Italien

Nederländerna

Sverige

Spanien

Finland

Belgien

Schweiz

Rép. Tchèque

Danmark

Österrike

Norge

Portugal

Irland

Slovakian tasavalta

Polen

Nouvelle-Zélande

Slovenia

Japan

CHOISISSEZ VOTRE LANGUE

Français

Néerlandais

Français

Deutsche

Italiano

Rapido Husbilar

RAPIDOs expertis

DEFINITION AV TILLÅTNA VIKTER

VIKTIG INFORMATION

Vikt spelar en lika stor roll i valet av ditt fritidsfordon (husbil, skåpbil) som inredning och design. Varje husbil begränsas av en maxvikt som inte får överskridas när den används på vägen. Nedan följer några uppgifter som hjälper dig att välja ditt fordons utformning bland modellerna i vårt sortiment beroende på viktbegränsningarna.

Dessa uppgifter grundar sig på definitioner som hämtats från del 2 TEKNISKA SPECIFIKATIONER Avsnitt A i förordning 2021/535 Bilaga XIII.

1 . PTAC

Högsta tekniskt tillåtna lastade vikt eller bruttovikt ska anges av tillverkaren och motsvarar fordonets högsta vikt när det används på väg (till exempel: 3 500 kg eller 4 400 kg). Den beaktar fordonets vikt, personerna i fordonet, eventuell utrustning samt lastkapaciteten.
För att veta vilka dessa värden är ska du konsultera de tekniska egenskaperna.

2 . PVODM

Fordonets vikt i olastat tillstånd (eller tjänstevikten) inkluderar fordonsstrukturen, inredningen, standardutrustningen i enlighet med tillverkarens specifikationer, tankarna fyllda till minst 90 % (bränsle och vätska), inklusive förarens nominella vikt på 75 kg. Den tillåtna toleransen uppgår till ± 5 %. Det är tillrådligt att beakta den här toleransen när ditt fordon utformas och när du väljer tilläggsutrustning, för att undvika all risk att inte följa den minsta nyttovikten (jfr. punkt 4 nedan).

3 . ANTAL PASSAGERARE

Antal tillåtna säten vid användning på väg (exklusive förare) bestäms av tillverkaren i typgodkännandet beroende på den valda fordonsutformningen och på den resulterande nyttovikten.

4 . NYTTOVIKTEN

För husbilar föreskrivs det i europeisk lagstiftning en minsta nyttovikt som är lika med 10 kg multiplicerat med summan av högsta antalet passagerare, föraren o fordonets längd i meter.
För en husbil som är 7 meter lång och har 4 tillåtna säten (inklusive föraren) blir således till exempel den minsta nyttovikten 10 kg * (4+7) = 110 kg.

5 . TILLÄGGSUTRUSTNINGENS VIKT

Vikterna som bestäms av tillverkaren för tilläggsutrustningen är värden som bestäms av modellens utformning och utgör den högsta vikten för utrustning som kommer att bli möjlig att beställa som tillägg. Dessa begränsningsvärden har till syfte att garantera den minsta resterande nyttoviktskapacitet för fordonslasten (typ bagageutrymme, kökstillbehör, osv…).

Om den sammanlagda vikten på tilläggsutrustningen överskrider värdet som anges av tillverkaren kommer denne att vara tvungen att administrativt minska antalet sittplatser under användning på väg (eller platser enligt registreringsbeviset) eller att ta bort tilläggsutrustning.

Andra tillbehör som installerats av återförsäljaren eller av dig personligen är inte en del av den ursprungliga tilläggsutrustningen, och kommer att adderas till nyttovikten, helt utanför tillverkarens ansvar